Přehled vypsaných témat - Institut celoživotního vzdělávání


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Stav tématu: schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Fakulta: Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt: Téma je zameraná na postoje voči autoritám na stredných odborných školách. V teoretickej časti študent definuje pojem autority v kontexte strednej školy, pojem konformity a poslušnosti. V praktickej časti sa zameria na prieskum postojov žiakov voči autoritám, vnímanie autority u učiteľov odborného výcviku a učiteľov klasických stredoškolských predmetov.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení