Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Autorita v kontexte strednej odbornej školy
Stav tématu:
schváleno (Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Institut celoživotního vzdělávání
Garantující pracoviště: Oddělení sociálních věd (ICV)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Mgr. Lenka Štěpánková, Ph.D.
Abstrakt:
Téma je zameraná na postoje voči autoritám na stredných odborných školách. V teoretickej časti študent definuje pojem autority v kontexte strednej školy, pojem konformity a poslušnosti. V praktickej časti sa zameria na prieskum postojov žiakov voči autoritám, vnímanie autority u učiteľov odborného výcviku a učiteľov klasických stredoškolských predmetov.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení