Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Cílem je zachytit a zpracovat nový pohled na výzvy spojené s jednotlivými procesy, včetně evropské identity, cestovního ruchu, městské a venkovské kulturní krajiny, kulturního dědictví a územní soudržnosti, a to prostřednictvím důkladného empirického výzkumu, nových metodických a interpretačních rámců.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí
D-EOP-ALE Applied and Landscape Ecology