Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Získávání podkladů a návrh postupů pro diferenciované zpracování půdy a variabilní setí v precizním zemědělství
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol: doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je navrhnout postupy pro stanovení proměnlivého zpracování půdy, změny výsevního množství a hloubky setí pro lokálně cílené hospodaření. V první fázi budou ověřovány metody identifikace prostorové variability půdních podmínek z dostupných mapových zdrojů, digitálního modelu terénu a senzorových měření pro stanovení základních fyzikálních vlastností půdy. Druhá část bude zaměřena na agronomickou interpretaci provedeného mapování se zohledněním plošného rozložení aktuálních vlhkostních poměrů půdy a dosahované výnosové úrovně. Výstupem práce bude metodický postup zpracování aplikačních map v GIS pro definované způsoby zpracování půdy a setí polních plodin.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
D-FYTO FytotechnikaD-FYTO-OPR Obecná produkce rostlinná