Summary of topics offered - Mendel University in BrnoHelp


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Aplikace PPL a jejich vliv na kvalitu půdy
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc.
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Agrochemistry, Soil Science, Microbiology and Plant Nutrition - FA
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
Disertační práce bude zaměřena na posouzení vlivu vybraných půdních pomocných látek na množství a kvalitu humusu. V průběhu dlouhodobých pokusů budou sledovány korelace mezi množstvým aplikovaných pomocných látek a množstvím půdních humusových látek. Dále budou posuzovány chemické a spektrální vlastnosti huminových kyselin izolovaných z různých variant pokusu.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

ProgrammeField of study
D-PP Plant ProductionD-PP-GPP General Plant Production