Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu: Možnosti uplatnění netradičních surovin pro výrobu pekárenských a těstárenských výrobků.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Tomáš Gregor, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav technologie potravin (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: V rámci projektu bude řešena problematika uplatnění vedlejších produktů pivovarského a sladařského průmyslu, jakož i dalších netradičních surovin (pseudocereálie, konopné produkty, barevné pšenice apod.) k výrobě pekárenských, pečivárenských a těstárenských výrobků.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-TP Chemie a technologie potravinD-TP-ZZM Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů