Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází rosltinných druhů lužních lesů jižní Moravy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Abstrakt:
Závěrečná práce bude zaměřena na vyhodnocení termínů fenologických fází vybraných rostlinných druhů jižní Moravy ve vybraných letech. Student bude samostatně na zadaných lokalitách sledovat a vyhodnocovat jak termíny fenologických fází tak průběh meteorologických proměnných.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia