Prehľad vypísaných tém - Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Vliv klimatu na terminy vybraných fenologických fází živočišných druhů lužních lesů jižní Moravy
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrosystémů a bioklimatologie - AF
Max. počet študentov:
1
Navrhol: Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
Abstrakt: Závěrečná práce bude zaměřena na vyhodnocení termínů fenologických fází vybraných živočišných druhů jižní Moravy a korelaci a koherenci mezi fenologickými trendy. Dále bude vyhodnocen vztah mezi nástupy fenologických termínů a meteorologickými proměnnými.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia