Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Ekologie sinic a řas vybraných vodních ploch
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Druhové složení, množství fytoplanktonu a dynamika jeho vývoje závisí velkou měrou kromě množství živin ve vodě také na charakteru vegetační sezóny v určitém konkrétním roce a množství ryb. Vodní květy sinic představují závažný problém, produkcí široké škály metabolitů ovlivňují ostatní skupiny vodních organizmů včetně ryb. Doktorand bude sledovat ekologii fytoplanktonního společenstva na vybraných vodních plochách v ČR a vyhodnocovat vliv environmentálních faktorů na skladbu společenstev.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-ZOO Zootechnika-- neomezeno --
D-EOP Ekologie a ochrana prostředíD-EOP-AKE Aplikovaná a krajinná ekologie