Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu:
Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt:
Hlavní náplní práce budou krmné experimenty s rybami (jak v experimentálních tak provozních podmínkách), analýzy nutriční hodnoty svaloviny ryb, fyziologické odezvy rybího organizmu (biochemické markery) a na základě těchto analýz stanovení nejvhodnějšího procentického podílu přídavku mikrořasové složky do krmiva. Hlavní pokusnou rybou bude kapr obecný jako jednoznačně nejběžněji chovaná ryba v podmínkách ČR, a ryby lososovité chované v akvakulturních zařízeních (pstruh duhový a siven americký), případně budou do experimentů zahrnuty i další druhy ryb.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ZOO Zootechnika