Přehled vypsaných témat - Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Vliv přídavku mikrořas do krmiva na rybí organizmus.
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
Abstrakt: Hlavní náplní práce budou krmné experimenty s rybami (jak v experimentálních tak provozních podmínkách), analýzy nutriční hodnoty svaloviny ryb, fyziologické odezvy rybího organizmu (biochemické markery) a na základě těchto analýz stanovení nejvhodnějšího procentického podílu přídavku mikrořasové složky do krmiva. Hlavní pokusnou rybou bude kapr obecný jako jednoznačně nejběžněji chovaná ryba v podmínkách ČR, a ryby lososovité chované v akvakulturních zařízeních (pstruh duhový a siven americký), případně budou do experimentů zahrnuty i další druhy ryb.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramOborSpecializace
D-ZOO Zootechnika-- nezadáno -- -- nezadáno --