Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
State of topic:
approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by: Mgr. Jaroslava Smetanová, Ph.D.
Summary: Nejnižší úroveň vedení správních celků představují obecní nebo městská zastupitelstva. Konstituování systému v druhé polovině devatenáctého století v rámci legislativy Rakouska-Uherska položilo základy současného stavu. Uchazeč se bude věnovat osobnostem, které se podílely na správě daného města či obce nebo počátkům budování lokální infrastruktury, zahrnující genezi regionálního školství, kultury, ekonomiky a sanaci sociálního prostředí na začátku etablování moderní samosprávy v Českých zemích a srovnání s nynější situací.

informace
There are no limitations of the topic