Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Počátky lokální samosprávy na příkladu vybraného maloměsta, městské části nebo obce
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Nejnižší úroveň vedení správních celků představují obecní nebo městská zastupitelstva. Konstituování systému v druhé polovině devatenáctého století v rámci legislativy Rakouska-Uherska položilo základy současného stavu. Uchazeč se bude věnovat osobnostem, které se podílely na správě daného města či obce nebo počátkům budování lokální infrastruktury, zahrnující genezi regionálního školství, kultury, ekonomiky a sanaci sociálního prostředí na začátku etablování moderní samosprávy v Českých zemích a srovnání s nynější situací.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení