Prehľad vypísaných tém - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
Stav témy: schválené (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantujúce pracovisko: Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů - FRRMS
Max. počet študentov: --
Navrhol: Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Abstrakt: Práce je zaměřená na odzkoušení zahraničních systémů pro hodnocení ekosystémových služeb v podmínkách České Republiky. Součástí práce je rešerše těchto metodických postupů. Modelové území bude vybráno na základě konzultace (mohou to být jak zvláště chráněná území, tak suburbánní území či LFA)

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia