Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Hodnocení ekosystémových služeb vybraného území
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by:
Summary:
Práce je zaměřená na odzkoušení zahraničních systémů pro hodnocení ekosystémových služeb v podmínkách České Republiky. Součástí práce je rešerše těchto metodických postupů. Modelové území bude vybráno na základě konzultace (mohou to být jak zvláště chráněná území, tak suburbánní území či LFA)

There are no limitations of the topic