Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
Antimikrobiální účinky vybraných přírodních látek na potravinářsky významnémikroorganismy
Stav témy:
schválené (doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin - AF
Max. počet študentov:
--
Navrhol:
Abstrakt:
V rámci řešení disertační práce bude zkoumán vliv přírodních látek, především silic na vybrané mikroorganismy významné v potravinářství. Dále se práce bude zaměřovat na možnost využití těchto látek v boji proti nežádoucím mikroorganismům, prodloužení trvanlivosti potravin a uchovávání předmětů přicházejících do styku s potravinami a předmětů denního užívání.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-TP Chemie a technologie potravin