Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Abstrakt: Aktuální výzkum zejména z horských pralesovitých rezervací střední Evropy ukazuje na neobyčejnou pestrost tamních půd, která dosud nebyla uspokojivě objasněna. Podle všeho se na této pestrosti podílí mimo tradičních faktorů - klimatu, topografie a geologie - také působení jednotlivých stromů. Popis pestrosti půd je důležitým rámcem pro navazující studium dynamiky přirozených lesů a pro lesnickou typologii. Cílem práce bude charakterizovat a kvantifikovat pestrost půd ve vybraných lokalitách přirozených lesů ČR a zjištění porovnat s publikovanými, převážně zahraničními pracemi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia