Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Diplomová práca
Názov témy:
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
Stav témy:
schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Aktuální výzkum zejména z horských pralesovitých rezervací střední Evropy ukazuje na neobyčejnou pestrost tamních půd, která dosud nebyla uspokojivě objasněna. Podle všeho se na této pestrosti podílí mimo tradičních faktorů - klimatu, topografie a geologie - také působení jednotlivých stromů. Popis pestrosti půd je důležitým rámcem pro navazující studium dynamiky přirozených lesů a pro lesnickou typologii. Cílem práce bude charakterizovat a kvantifikovat pestrost půd ve vybraných lokalitách přirozených lesů ČR a zjištění porovnat s publikovanými, převážně zahraničními pracemi.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia