Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: Aktuální výzkum zejména z horských pralesovitých rezervací střední Evropy ukazuje na neobyčejnou pestrost tamních půd, která dosud nebyla uspokojivě objasněna. Podle všeho se na této pestrosti podílí mimo tradičních faktorů - klimatu, topografie a geologie - také působení jednotlivých stromů. Popis pestrosti půd je důležitým rámcem pro navazující studium dynamiky přirozených lesů a pro lesnickou typologii. Cílem práce bude charakterizovat a kvantifikovat pestrost půd ve vybraných lokalitách přirozených lesů ČR a zjištění porovnat s publikovanými, převážně zahraničními pracemi.

There are no limitations of the topic