Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Diverzita půd přirozených temperátních lesů
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:1
Proposed by: Ing. Pavel Šamonil, Ph.D.
Summary:
Aktuální výzkum zejména z horských pralesovitých rezervací střední Evropy ukazuje na neobyčejnou pestrost tamních půd, která dosud nebyla uspokojivě objasněna. Podle všeho se na této pestrosti podílí mimo tradičních faktorů - klimatu, topografie a geologie - také působení jednotlivých stromů. Popis pestrosti půd je důležitým rámcem pro navazující studium dynamiky přirozených lesů a pro lesnickou typologii. Cílem práce bude charakterizovat a kvantifikovat pestrost půd ve vybraných lokalitách přirozených lesů ČR a zjištění porovnat s publikovanými, převážně zahraničními pracemi.

There are no limitations of the topic