Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Dotační politika v programovacím období 2014-2020
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 2
Navrhl: doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.
Abstrakt: Hlavním cílem disertační práce bude na základě analýzy dotačních titulů v třetím programovacím období 2014-2020 navrhnout vhodnost projektů pro obce a kraje z pohledu jejich budoucího rozvoje a potenciálu a z pohledu skutečných potřeb územních samosprávných celků s ohledem na obsah konkrétních výzev.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
D-HPS Hospodářská politika a správaD-HPS-F Finance