Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: The importance of agriculture to the socioeconomic development of a chosen country
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Nahanga Verter, Ph.D.
Abstrakt:
The study will determine the significant of agriculture to the economy of an agrarian nation.
Zrušeno:
ano

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení