Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Průzkum výskytu fytoplazmy chřadnutí hrušně (PD) ve výsadbách hrušní v Jihomoravském kraji
Stav tématu: schváleno (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ovocnictví (ZF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Vytipovat vhodné výsadby hrušní s výskytem fytoplazmy PD, vyhodnotit symptomatický projev a odebrat vzorky pro izolaci DNA. Pomocí nested PCR nebo Q PCR (Real-time PCR) detekovat, případně kvantifikovat patogena ve statisticky významném souboru odebraných vzorků. Analyzovat a vyhodnotit výskyt patogena ve vztahu k podnožím a odrůdám v hodnocených výsadbách, případně v závislosti na stáří výsadby. Zpracovat literární přehled, výsledky do grafů a tabulek, pořídit fotodokumentaci

K tématu nejsou zadaná žádná omezení