Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta: téma pre všetky fakulty
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 5
Navrhol: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je provedení rešerše na vybrané téma. Práce bude zaměřena na teoretickou analýzu vybraného problému, možnosti simulace a tvorbu jednoduchých modelů v prostředí programů MATLAB a Simulink.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia