Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Modelování a optimalizace procesů a dějů vybraného ekosystémů
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta:
téma pro všechny fakulty
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:5
Navrhl: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je provedení rešerše na vybrané téma. Práce bude zaměřena na teoretickou analýzu vybraného problému, možnosti simulace a tvorbu jednoduchých modelů v prostředí programů MATLAB a Simulink.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení