Přehled vypsaných témat - Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Vliv vyvětvování na kvalitu kmene u topolu a třešně na LZ Židlochovice
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:2
Navrhl:
Ing. Antonín Martiník, Ph.D.
Abstrakt:
Práce bude řešena v mladých porostech na LZ Židlochovice, kde se výše uvedené dřeviny pěstují.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení