Prehľad vypísaných tém - Mendelova univerzita v Brně


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy:
Mechanizační prostředky pro výsadbu vinic
Stav témy:
schválené (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Ing. Vladimír Veverka
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav zahradnické techniky - ZF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Práce bude obsahovat přehled technologií a mechanizačních prostředků pro výsadbu sazenic révy vinné.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-ZI Zahradnické inženýrství
B-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Pracovisko
Názov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.