Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Předosevní příprava semen Ulmus glabra
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Radek Pokorný, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Oldřich Mauer, DrSc.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Ústav:
Ústav zakládání a pěstění lesů (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Zaměřit se na předosevní přípravu semen Ulmus glabra (jilmu horského) od jejich sběru v porostu, zpracování v semenárně a uskladnění před dobou setí. Procentuální zhodnocení klíčivosti semen a sledování postupného růstu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení