Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti energetického využití odpadů z pálenic
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Patrik Burg, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Vladimír Veverka
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zahradnické techniky (ZF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Ing. Vladimír Veverka
Abstrakt:
Práce bude obsahovat přehled odpadů vznikajících v pálenicích při destilaci ovocných kvasů a jejich charakteristiku s ohledem na energetické využití. Dále bude zpracován přehled techniky pro získávání tepelné energie spalováním pecek (kotle...). V další části budou popsány možnosti využití získaného tepla v provozu pálenice nebo v jiných provozech.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-ZI Zahradnické inženýrstvíB-ZI-VIN Vinohradnictví a vinařství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.