Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Současné trendy ve šlechtění letniček
State of topic:
approved (prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Oldřiška Sotolářová
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Vegetable Growing and Floriculture - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
- současný pohled na moderní technolgie pěstování letniček - současný pohled na použití a trendy v použití letniček - fylozofická úvaha na požadavky ´ideální odrůdy´

There are no limitations of the topic