Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Hodnocení fenologických a pomologických charakteristik u zvolených odrůd mandloně obecné.
State of topic: approved (Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D., Ing. Tomáš Nečas, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: Ing. Ivo Ondrášek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Fruit Science - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Cílem práce bude zachycení a vyhodnocení hlavních fenologických fází a pomologických vlastností u vybrané skupiny odrůd mandloně obecné v genofondové kolekci ZF.

There are no limitations of the topic