Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Středověké hrady v současné krajině
State of topic:
approved (doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Hana Martinková Kuchyňková, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Landscape Planning - FH
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
1 Teoretickou přípravu zaměřte na studium uspořádání středověké krajiny (zejména 11.-13. století) ve střední Evropě. Analyzujte zásady prostorové lokace a význam středověkých hradů. 2 Na příkladu modelového území vyhodnoťte funkci a postavení středověkého hradu v současné krajině. Definujte vliv objektu na krajinný obraz území. 3 Proveďte průzkumy a rozbory aktuálního stavu krajiny. Definujte hlavní problémové okruhy. 4 Formou studie navrhněte krajinářské úpravy modelového území a jeho další využití. Respektujte přírodní, kulturně historické a estetické hodnoty místa. 5 Na základě získaných zkušeností vypracujte obecné zásady krajinářských úprav obdobných lokalit.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-LA Landscape Architecture
C-LA-LA Landscape Architecture

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.