Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Genderová politika v ČR
State of topic: approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Práce se zabývá otázkami genderové politiky ve dvou rovinách. Především se rozebírá teoretická stránka problému, jíž se věnuje první část práce. Problém genderové politiky je relativně široký a zaslouží si pozornost v obecné rovině. Teoretická část práce zpracovává terminologické otázky, popisuje možné oblasti uplatnění genderové politiky apod. Druhá - praktická část práce - je věnována případu České republiky a specifikům genderové politiky v ČR.

informace
There are no limitations of the topic