Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Genderová politika v ČR
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Katerina Kedron, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Katerina Kedron, Ph.D.
Abstrakt: Práce se zabývá otázkami genderové politiky ve dvou rovinách. Především se rozebírá teoretická stránka problému, jíž se věnuje první část práce. Problém genderové politiky je relativně široký a zaslouží si pozornost v obecné rovině. Teoretická část práce zpracovává terminologické otázky, popisuje možné oblasti uplatnění genderové politiky apod. Druhá - praktická část práce - je věnována případu České republiky a specifikům genderové politiky v ČR.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení