Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Genderová politika v ČR
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Práce se zabývá otázkami genderové politiky ve dvou rovinách. Především se rozebírá teoretická stránka problému, jíž se věnuje první část práce. Problém genderové politiky je relativně široký a zaslouží si pozornost v obecné rovině. Teoretická část práce zpracovává terminologické otázky, popisuje možné oblasti uplatnění genderové politiky apod. Druhá - praktická část práce - je věnována případu České republiky a specifikům genderové politiky v ČR.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení