Summary of topics offered - Faculty of Horticulture


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic:
Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
State of topic: approved (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Horticulture
Supervising department:
Department of Planting Design and Maintenance - FH
Max. no. of students:1
Proposed by:
Summary:
Práce by měla podchytit a zmapovat méně pěstované druhy a kultivary jasanů a jejich výskyt v ČR (zvláště perspektivní americké a asijské zástupce). Kritický literární souhrn by měl obsahovat základní shrnutí problematiky z pohledu potřeb krajinářské architektury (zhodnocení relevantních pěstitelských, ekologických a kompozičních vlastností). Měřením a fotograficky by měly být dokladovány matečné stromy i vhodné příklady použití. Výstupem by mělo být kritické zhodnocení perspektivních druhů pro potřeby použití v zahradní a krajinářské architektuře a doporučení pro praxi.

There are no limitations of the topic