Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: Perspektivní sortiment v rodu Fraxinus L.
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Pavel Šimek, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav biotechniky zeleně (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl: Ing. Pavel Bulíř, Ph.D.
Abstrakt: Práce by měla podchytit a zmapovat méně pěstované druhy a kultivary jasanů a jejich výskyt v ČR (zvláště perspektivní americké a asijské zástupce). Kritický literární souhrn by měl obsahovat základní shrnutí problematiky z pohledu potřeb krajinářské architektury (zhodnocení relevantních pěstitelských, ekologických a kompozičních vlastností). Měřením a fotograficky by měly být dokladovány matečné stromy i vhodné příklady použití. Výstupem by mělo být kritické zhodnocení perspektivních druhů pro potřeby použití v zahradní a krajinářské architektuře a doporučení pro praxi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení