Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy:
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Abstrakt:
Školní lesní podnik hospodaří v oblastech s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. To nemusí být v rozporu s využíváním lesa k produkci dřeva, ale je třeba znát výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Student/ka bude tyto druhy na vytipovaném území mapovat.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia