Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary:
Školní lesní podnik hospodaří v oblastech s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. To nemusí být v rozporu s využíváním lesa k produkci dřeva, ale je třeba znát výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Student/ka bude tyto druhy na vytipovaném území mapovat.

There are no limitations of the topic