Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Průzkum lokality se vzácnými druhy rostlin na ŠLP Křtiny
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
Školní lesní podnik hospodaří v oblastech s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin. To nemusí být v rozporu s využíváním lesa k produkci dřeva, ale je třeba znát výskyt ohrožených druhů rostlin a živočichů. Student/ka bude tyto druhy na vytipovaném území mapovat.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení