Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov témy: Průzkum lokality tisu u Lažánek na ŠLP Křtiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov:
1
Navrhol:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt:
V nejsevernější části ŠLP Křtiny se nachází pěkná lokalita se zmlazením tisu. Práce by směřovala k návrhu na hospodaření v této oblasti.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
Odbor
B-LES LesnictvíB-LES-LES Lesnictví

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.