Prehľad vypísaných tém - Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie - LDF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Abstrakt: V nejvyšší části ŠLP Křtiny se nachází pěkná lokalita se sněženkou podsněžník. Práce by směřovala k jejímu zmapování a návrhu na management.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia