Summary of topics offered - Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology (FFWT)


Basic information

Type of work:
Bachelor thesis
Topic: Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
State of topic: approved (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - head of department)
Thesis supervisor:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department:
Department of Forest Botany, Dendrology and Geobiocoenology - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by:
Summary: V nejvyšší části ŠLP Křtiny se nachází pěkná lokalita se sněženkou podsněžník. Práce by směřovala k jejímu zmapování a návrhu na management.

There are no limitations of the topic