Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Průzkum lokality sněženky na ŠLP Křtiny
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Petr Maděra - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Petr Jelínek, Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
V nejvyšší části ŠLP Křtiny se nachází pěkná lokalita se sněženkou podsněžník. Práce by směřovala k jejímu zmapování a návrhu na management.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení