Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic:
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
State of topic: approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:--
Proposed by:
Summary:
V České republice se rozvíjí ekologické zemědělství již několik desetiletí a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky EU. Největší zastoupení v ČR má ekologické zemědělství zejména v podhorských a horských oblastech s vyšším podílem trvalých travních porostů. Cílem ekologických zemědělců je výroba potravin a nápojů té nejvyšší kvality s důrazem na chuť a nutriční hodnoty stejné jako u ostatních konvenčních producentů.

informace
There are no limitations of the topic