Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Vliv biofarmy na regionální rozvoj
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:--
Navrhl: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Abstrakt: V České republice se rozvíjí ekologické zemědělství již několik desetiletí a od roku 1994 je součástí zemědělské politiky EU. Největší zastoupení v ČR má ekologické zemědělství zejména v podhorských a horských oblastech s vyšším podílem trvalých travních porostů. Cílem ekologických zemědělců je výroba potravin a nápojů té nejvyšší kvality s důrazem na chuť a nutriční hodnoty stejné jako u ostatních konvenčních producentů.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení