Summary of topics offered - Department of Languages (FRDIS)Help


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
State of topic: approved (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department:
Department of Languages - FRDIS
Max. no. of students:
--
Proposed by: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Summary:
Zásadní vliv na výživu obyvatel v Africe má rychlý růst počtu obyvatel, environmentální problémy, občanské konflikty, nestabilní vlády a nevhodná politika. Nejvíce postiženi jsou lidé žijící na venkově bez vlastní půdy, chudí lidé žijící ve městech (většinou přistěhovalci z venkova žijící ve slumech) a drobní rolníci. Tyto skupiny obyvatel si nejsou schopny zajistit adekvátní výživu.

informace
There are no limitations of the topic