Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Problematika výživy ve vybraných zemích Afriky
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Abstrakt: Zásadní vliv na výživu obyvatel v Africe má rychlý růst počtu obyvatel, environmentální problémy, občanské konflikty, nestabilní vlády a nevhodná politika. Nejvíce postiženi jsou lidé žijící na venkově bez vlastní půdy, chudí lidé žijící ve městech (většinou přistěhovalci z venkova žijící ve slumech) a drobní rolníci. Tyto skupiny obyvatel si nejsou schopny zajistit adekvátní výživu.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení