Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Abstrakt: Vyhodnotit možnosti využití a uplatnění biopotravin ve vybraném regionu a navrhnout možné uplatnění pro regionální rozvoj. Dále zjistit zvyklosti v nakupování biopotravin v daném regionu a další možnosti jeho rozvoje.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení