Přehled vypsaných témat - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Podpora rozvoje regionálního odbytu biopotravin
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt:
Vyhodnotit možnosti využití a uplatnění biopotravin ve vybraném regionu a navrhnout možné uplatnění pro regionální rozvoj. Dále zjistit zvyklosti v nakupování biopotravin v daném regionu a další možnosti jeho rozvoje.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení