Přehled vypsaných témat - Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Vznik, vývoj a současnost ekologického zemědělství ve světě a v ČR
Stav tématu: schváleno (Mgr. Pavel Reich, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav jazykových a kulturních studií (FRRMS)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Bc. Ing. Eva Sapáková, Ph.D.
Abstrakt: Všechny ekologické zemědělské systémy vyjadřují nutnost reformy životního stylu s větší orientací k přírodě jako protiklad stávající zprůmyslněné lidské existence. Mnohé z těchto směrů se vyvíjejí také na podkladě vědeckých poznatků. Tím byly položeny základy výživy, zdravovědy a tělesné kultury. Stěžejním obdobím pro další rozvoj ekologického zemědělství byla 70. léta minulého století. První vyznavači ekologického zemědělství se celosvětově sdružili a založili mezinárodní federaci IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements – Mezinárodní federace sdružení za organické zemědělství) se sídlem v Německu. V tomto období se v Evropě a Severní Americe začíná prosazovat environmentální uvědomění.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení